Úvodní stránka Poliklinika ŽamberkZdravotnictví
na orlicku

Aktuální zprávy:


Zrušení lékařské pohotovosti

1.1.2010
Přes protesty občanů a zástupců obcí, Krajský úřad (radní pro zdravotnictví Mgr. Tauberová ČSSD) zrušil od 1.1.2010 lékařskou pohotovost v Žamberku. Tato velice potřebná služba byla provozována mnoho desítek let bez problému ke spokojenosti občanů.

Změna zřizovatele

1.1.2006
Od 1.1.2006 došlo ke změně zřizovatele a provozovatele lékařské služby první pomoci (LSPP) a zdravotnické záchranné služby (ZZS). Novým provozovatelem je Oblastní středisko zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Orlicí. Provozní doba LSPP je nyní poze v sobotu, neděli a ve svátek a to od 9.00 do 18.00. telefon 465 612 441. Provozní doba ZZS je nadále napřetržitá 24 hodin denně a je dostupná přes tíšňovou linku 150. Umístění služby je zatím ve stejných prostorách, do budoucna se plánuje vybudování nového objektu /na dvoře polikliniky/ Ing. Karel Vojta

Lékařská pohotovost /LSPP/ ORDINAČNÍ HODINY

1.4.2005
Sobota, neděle, svátek 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00

telefon 465 612 441
Všední dny - POHOTOVOST zrušena

Informace

24.11.2003
Změny v lékařské pohotovosti a zdravotnické záchranné službě od 1.1.2004 Pro oblast Jablonného nad Orlicí, Letohradu a Žamberka provozuje Poliklinika Žamberk spol. s r.o. LSPP a RZP. Zajišťování obou těchto služeb naráží na legislativní a finanční problémy a s tím spojené i problémy organizační. POTŘEBA : LSPP je v Žamberku provozována již desítky let. V ČR neexistuje zákon o LSPP ani není jiným předpisem určena. Pouze ve věstníku ministerstva zdravotnictví z roku 1978 je upřesněno, kteří lékaři mohou sloužit. Provoz této služby není ministerstvem ani ČLK v posledních letech podporován. Celostátní trend je tedy její postupné omezování a rušení. Od roku 2001, kdy se tento trend plně projevil, se Poliklinika snaží vytvořit podmínky pro její zachování v našem regionu. O důležitosti LSPP nejvýmluvněji hovoří počet ošetřených pacientů jak v ordinaci tak při výjezdech, který v loňském roce činil 6838 pacientů /dospělých i dětí/ a na konci 3. čtvrtletí letošního roku to je 4244 pacientů. Pro naši oblast je LSPP důležitá nejen z hlediska ošetření pacientů na pohotovosti, ale lékař LSPP Žamberk zajišťuje i ošetření a transport pacientů v akutním stavu jako lékař s výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci a na pohotovosti jsou v době mimo provoz lékáren vydávány potřebné léky. Vzdálenost lůžkových zařízení z naší oblasti je 20-55 km. Část naší oblasti je pohraniční a horského charakteru. Proto má naše společnost snahu o udržení LSPP a její provozování v maximálním rozsahu. Tím zajištění vyšší kvality potřebné akutní péče i nad rámec vyhlášky. FINANCOVÁNÍ : LSPP není prodlouženou ordinační dobou, jak to někteří pacienti dosud chápou, proto je rozsah jejich výkonů hrazený zdravotními pojišťovnami velmi omezený. Úhrady za zdravotní výkony stanovené vyhláškou v roce 1995 vycházely z kalkulace bod =1Kč, s ohledem na inflaci měla by dnes tato hodnota činit víc jak 1,50Kč. Ve skutečnosti je nyní úhrada do 0,90 Kč/bod. Z tohoto důvodu jsme při provozu LSPP závislí na finanční podpoře. Do konce roku 2002 byla služba v okrese Ústí nad Orlicí podporovaná v plném rozsahu a z rozpočtu OkÚ šly finanční prostředky na úhradu deficitu. Zánikem Okresních úřadů přešla povinnost za organizaci zdravotnických služeb na Krajský úřad. Ten vzhledem k tomu, že provoz LSPP bez ohledu na jeho potřebnost není vyžadován nebo garantován vyhláškami omezil tyto dotace na rozsah ze 14ti na 4hodiny ve všední den a z 24hodin na 9hodin o víkendový nebo sváteční den KÚ přispívá na provoz každé pohotovosti v celém kraji stejně, bez ohledu na dostupnost jiného zdravotnického zařízení – např. nemocnice. To je v naší oblasti s ohledem na potřeby RZP nedostatečné a ze strany vedení polikliniky byl učiněn pokus získat finanční podporu od jednotlivých měst a obcí na provozování této služby v roce 2003 a na další roky zajistit její plnou finanční podporu z rozpočtu KÚ. Bohužel se nepodařilo sehnat potřebné finance ani na rok 2003 i přes vysvětlení tohoto problému na setkáních se starosty a zástupci měst a obcí. K dněšnímu dni je příspěvek z potřebných 520tis. Kč 43tis. Kč Vzniklý deficit je zatím uhrazen ze zdrojů naší společnosti (na úkor plánovaných oprav a jedné investice) Jak již bylo napsáno, LSPP nelze provozovat za úhrady zdravotních pojišťoven, finanční podpora KÚ Pardubice na rok 2004 není do dnešního dne garantovaná. Z jednání zatím vyplynulo, že pokud bude, pak maximálně v rozsahu roku 2004 (4 a 9hodin) a i finanční podpora z měst a obcí není. Z toho důvodu bude od 1.1.2004 LSPP provozována maximálně ve všední den do 21hodin a o svátečních a víkendových dnech po dobu 9ti hodin. Jak má tedy občan postupovat od ledna 2004 ? Pokud má podezření na začínající nemoc – včas v ordinační době navštívit svého lékaře. V případě náhle vzniklého onemocnění v době mimo ordinační dobu LSPP, kdy by mohlo dojít ke prodlení, volat linku 155. Tuto linku volat samozřejmě vždy, když je ohrožen život nebo zdraví, dispečerka zdravotnické záchranné služby, kam se dovoláte, sídlí u Ústí nad Orlicí a její povinností je zajistit Vám potřebnou zdravotnickou pomoc. Závěrem bych chtěl jen dodat v roce 2003 přibylo v ČR několik tisíc úředníků placených z daní. Na druhé straně nejsou finanční prostředky na podporu provozu LSPP. Ing. Karel Vojta